جدول مشخصات جدول پیش ساخته بتنی

 

جدول پیش ساخته بتنی

 

تعریف : قطعات بتنی هستند که به روش بتنی پرسی تولید می شوند . 

کاربرد جداول بتنی

1- تعیین حد و حدود کناره خیابان ها و پیاده روها

 2 – نوع خیابانی

3 – ایجاد مسیرهای عبور آب در کناره ی خیابان ها

4 – نوع نهری .

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح صبا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 439

جدول پیش ساخته بتنی

جدول پیش ساخته بتنی
بازدید: 383

دیوار پیش ساخته بتنی پانلی طرح مشبک

دیوار پیش ساخته پانلی
بازدید: 425

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح فرشته

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 49

فنس کشی با ستون بتنی

فنس
بازدید: 134

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح نسیم

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 404

لاین مارکر بتنی

لاین مارکر
بازدید: 481

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح دل آرام

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 377

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح عروس

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 376

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح ناهید

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 378

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح مهر

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 445

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح آناهیتا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 372

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح زیبا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 433

دیوار پیش ساخته پانلی طرح نیم مشبک

دیوار پیش ساخته پانلی
بازدید: 396

اتاقک پیش ساخته بتنی

اتاقک پیش ساخته بتنی
بازدید: 388

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح نرگس

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 391

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح طوبی

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 419
1
5
2
31