جدول مشخصات لاین مارکر بتنی

 

لاین مارکر بتنی

 جهت نشانه گذاری نقاط اندازه گیری پتانسیل خطوط لوله از لاین مارکر استفاده می گردد
لاین مارکر طبق استانداردهای داخلی تولید می شود 

مارکرهای بتنی با هدف افزایش ضریب ایمنی خطوط لوله ، شناسایی مسیر خطوط لوله انتقال و همچنین نشان دادن حریم خطوط بر روی لوله ها نصب می شوند

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح طوبی

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 420

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح نسیم

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 405

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح زیبا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 434

لاین مارکر بتنی

لاین مارکر
بازدید: 481

اتاقک پیش ساخته بتنی

اتاقک پیش ساخته بتنی
بازدید: 389

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح آناهیتا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 373

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح فرشته

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 50

دیوار پیش ساخته بتنی پانلی طرح مشبک

دیوار پیش ساخته پانلی
بازدید: 425

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح صبا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 440

دیوار پیش ساخته پانلی طرح نیم مشبک

دیوار پیش ساخته پانلی
بازدید: 396

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح دل آرام

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 378

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح ناهید

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 379

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح عروس

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 377

جدول پیش ساخته بتنی

جدول پیش ساخته بتنی
بازدید: 384

فنس کشی با ستون بتنی

فنس
بازدید: 134

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح نرگس

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 391

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح مهر

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 446
1
5
2
31