جدول مشخصات فنس کشی با ستون بتنی

 

فنس کشی با ستون بتنی

پایه بتنی چه ویژگی ومزیتی نسبت به پایه فلزی دارد؟

پایه بتونی در حصار کشی باغ ومزارع امتیازی که دارد در مناطق شرجی و مرطوب

زنگ نمیزند وهر چه آب و رطوبت به آن وارد میشود مقاومتش بیشتر میشود ولی پایه فلز

به مرور زمان زنگ میزند و میپوسد

یکی از مشکلاتی که زمین دارها دارند دزدیدن پایه فلزی به دلیل قیمت اهن است ولی پایه

فنس بتونی غیر قابل دزدیدن است

پایه بتونی به خاطر سوراخ هایی که دارد میتوان سیم خاردار از ان رد کرد و خود این

پنجره ها باد رو از خود رد میکند و بادو طوفان به ان فشار نمیارد و فنس هم به راحتی

با مفتول به ان بسته میشود

وجود این پنجره ها امتیازدیگری که دارد از بالاترین پنجره میتوان میلگرد رد کرد وفنس

را به ان وصل کرد ودر پایین ترین سوراخ میلگرد 20 سانتی به صورت افقی قرار داد که

در هنگام قرار دادن داخل چاله وریختن ملات محکم شود وبچسبت به بتن

در هنگام دیوار چینی به عنوان ستون هر 2.5متر میتوان کار گذاشت

اتاقک پیش ساخته بتنی

اتاقک پیش ساخته بتنی
بازدید: 388

فنس کشی با ستون بتنی

فنس
بازدید: 133

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح آناهیتا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 372

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح زیبا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 433

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح عروس

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 376

لاین مارکر بتنی

لاین مارکر
بازدید: 481

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح مهر

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 445

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح دل آرام

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 377

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح نرگس

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 391

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح ناهید

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 378

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح صبا

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 439

دیوار پیش ساخته بتنی پانلی طرح مشبک

دیوار پیش ساخته پانلی
بازدید: 425

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح نسیم

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 404

جدول پیش ساخته بتنی

جدول پیش ساخته بتنی
بازدید: 383

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح طوبی

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 419

دیوار پیش ساخته پانلی طرح نیم مشبک

دیوار پیش ساخته پانلی
بازدید: 396

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی طرح فرشته

دیوار پیش ساخته بتنی پازلی
بازدید: 49
1
5
2
31