این تولیدات قالبا نیاز به زیر سازی و لاشه چینی ندارد و در سطوح شیبدار با شیب 60درجه قابلیت نصب و ایستائی بالایی دارد 
1
5
2
31