حذف جرثقیل در نصب 
کاهش قطر دیوار در تصرف زمین از 8 سانتی متر تا ۳۵ سانتی مترافزایش سرعت نصب روزانه تا 100متر
چهار فصل تحت ضمانت تولید و ده سال خدمات پشتیبانی
رنگی و صیقلی
یک رو نما و دو رو نما
کاهش در هزینه های رنگ آمیزی و زیبا سازی با استفاده از رنگ های معدنی در مواد اولیه
کاهش در هزینه های نظارت با استاندارد سازی و حفظ کیفیت با تایید آزمایشکاههای معتبر
کاهش در هزینه های بارگیری و حمل و نقل و تخلیه با استفاده از طرح مقطع قطعات (پازل )
کاهش در امر ترمیم و بازسازی احتمالی با استفاده از مصالح استاندارد و مقاوم سازی 
قابلیت نصب و جمع آوری به مراتب ( مونتاژ و دمونتاژ ) 
تولیدات این شرکت دارای استاندارد بتن از آزمایشگاههای معتبر کشور می باشد.
تولیدات این شرکت به صورت انحصاری و قطعاتی (پازل ) است 
ساده و رنگی ، زیبا و متنوع در چندین طرح
تقریبا اکثر نیازهای مشتریان را در ویژگی های خود لحاظ نموده است

1
5
2
31