این شرکت در تاریخ 1384شمسی به شماره ثبت26710با سرمایه و نیروی انسانی محدود آغاز نمود و به مدد دانش و تجربه ، در طی سالیان گذشته توانست فعالیت خود را گسترش دهد. سرعت نصب و کیفیت کنترل شده مواد اولیه باعث استقبال صاحبان صنعت و کارخانجات از دیوارهای پانلی گردید
مشکلات اجرای دیوار در زمین های شیبدار یا مناطقی که استفاده از جرثقیل مقرون به صرفه نمی باشد، این شرکت را بر آن داشت که دیوارهای پیش ساخته را به روش پازلی طراحی و تولید نماید. استفاده از پانل های رنگی و ترکیب آن با پانل ها ی ساده در طرح دیوارهای پازلی بر تنوع طرح افزود. همچنین این شرکت همواره مقوله تحقیق و توسعه را در کنار فعالیتهای جاری خود دنبال نموده است
1
5
2
31